Regnskab

Regnskab 2016-2017

NÆSTVED SKAKKLUB
Driftsregnskab for perioden 1/5 2016 til 30/4 2017


REGNSKAB REGNSKAB BUDGET
INDTÆGTER:
2016/2017 2015/2016 2017/2018
Medlemskontingent
23.116,00 23.665,00 21.500
Indtægt fra øl/kaffesalg (Bishop)
2.584,00 342,55 2.500
Juniortilskud fra kommunen
0,00 0,00 0
Udbytte værdipapirer
1.923,50 1.601,00 2.000
Renteindtægter
12,24 17,16 0
Tilskud fra 2HK og klub EMT indskud
3.700,00 1.502,00 3.000
Indtægter ialt
31.335,74 27.127,71 29.000

UDGIFTERKontingent til DSU og 2. Hovedkreds
17.307,00 18.853,00 16.000
EMT
1.680,00 1.670,00 1.500
Holdturnering indskud og kørsel
1.423,75 2.108,75 2.000
Juniorudgifter
0,00 0,00 0
Klubblad, hjemmeside m.m.
1.371,25 1.332,50 500
Skakspalten
1.194,00 904,00 1.500
Turneringer
2.600,00 6.608,00 2.600
Administration
2.176,22 1.575,07 2.000
Skakmateriel
0,00 0,00 0
Lokale - forsikring - annoncer
3.154,00 4.566,50 2.400
Tab af kontingent
1.210,00 2.040,00 0
Div. udgifter
0,00 0,00 0
Udgifter ialt
32.116,22 39.657,82 28.500
Driftsresultat
-780,48 -12.530,11 500
Kurs Regulering obl.
1.734,40 -1.493,65
Regulering af beholdning i Bishoppen
-2.194,00 2.105,50
Afskrivning -705,00 -775,00
Overskud efter afskrivninger
-1.945,08 -12.693,26

Status pr. d.d.

REGNSKAB REGNSKAB
AKTIVER
2016/2017 2015/2015
Likvide midler
12.189,49 13.924,52
Bankkonto, NS´s støtteforening
30.527,63 30.517,58
Bishoppen beholdning
639,00 2.823,00
Inventar Beholdning primo
6.344,37 7.049,37
Diverse debitorer/tilgodehavende
8.587,50 6.178,00
Diverse kreditorer
-7.645,00 -6.170,00
Obligationer, NS´s støtteforening
113.186,90 111.452,50

AKTIVER ialt
163.829,89 165.774,97
PASSIVERprimo
165.774,97 178.468,23
årets resultat
-1.945,08 -12.693,26
PASSIVER ialt
163.829,89 165.774,97Revisor: Bjarne Haar 31/5-2017
Kasserer: Gunnar Matthiasen


Regnskab 2012 / 2013

Regnskabet fra 01.05.2012 - 30.04.2013 kan ses HER

Regnskab 2011/12

Læs regnskabet her.

Regnskab 2009/10

NÆSTVED SKAKKLUB
Driftsregnskab for perioden 1/5 2009 til 30/4 2010REGNSKAB REGNSKAB BUDGET
INDTÆGTER: 2009/2010 2008/2009 2009/2010
Medlemskontingent 39.212,00 38.037,00 43.000,00
Indtægt fra kaffesalg m.m. ("Bishoppen") 7.460,25 8.310,00 7.500,00
Juniortilskud fra kommunen 1.846,00 1.852,00 1.850,00
Lokaleindtægter fra andre brugere 4.600,00 3.625,00 3.700,00
Udbytte værdipapirer 6.505,00 7.712,50 7.500,00
Renteindtægter 91,21 329,16 300,00
Andre indtægter 11.251,65 10.750,00 1.000,00
Indtægter ialt 70.966,11 70.615,66 64.850,00
UDGIFTER
Kontingent til DSU og 2. Hovedkreds 24.317,50 20.367,00 25.000,00
Holdturnering:indskud, kørsel m.m. 9.268,75 8.330,50 5.000,00
Juniorudgifter 6.375,00 2.375,55 2.000,00
Hjemmeside m.m. 585,00 1.125,00 1.000,00
Skakspalten 2.966,00 1.532,00 2.500,00
Turneringer 7.199,75 11.469,35 10.000,00
Administration 384,00 220,00 500,00
Køb af skakmateriel 6.809,18 360,00 7.500,00
Lokaleudgifter m.m. 26.156,00 6.353,50 6.500,00
Diverse udgifter 1.655,50 2.478,25 2.500,00
Udgifter ialt 85.716,68 54.611,15 62.500,00
Driftsresultat -14.750,57 16.004,51 2.350,00
Kursregulering obligationer -23.043,40 137.500,00
Regulering af beholdning i "Bishoppen" -612,00 -276,00
Afskrivning -1.200,00 -1.300,00
Underskud efter afskrivninger -39.605,97 151.928,51
Status pr. 30. april 2010
REGNSKAB REGNSKAB
AKTIVER 2009/2010 2008/2009
Kassebeholdning 11.855,00 6.458,50
Danske Bank, (gl. girokonto) 26.659,23 42.671,25
Checkkonto 5.302,19 17.531,83
Likvide midler 43.816,42 66.661,58
Bankkonto, NS´s støtteforening 20.917,72 17.628,88
"Bishoppen"s beholdning 1.148,00 1.760,00
Inventarbeholdning primo 10.077,30 11.377,30
Diverse debitorer 772,00 0,00
Obligationer, NS´s støtteforening 114.456,60 137.500,00
Afskrivning -1.200,00 -1.300,00
AKTIVER ialt 189.988,04 233.627,76

PASSIVER
Primo 233.627,76 59.512,36
E.O overført fra Støtteforening 01.01.2008 13.536,89
Diverse kreditorer -4.033,75 8.650,00
Årets resultat -39.605,97 151.928,51
PASSIVER ialt 189.988,04 233.627,76
Kasserer-Bjarne vælter sig i klubbens skattekiste.

Nyeste kommentarer

27.02 | 12:20

Dit websted er meget nyttigt

---------------------------------------
http://www.kviklantop.com/

...
26.05 | 07:42

"Lynskak" er en disciplin, der for det meste anvendes, når der skal spilles "hyggeskak".

Det vil du bedre kunne forstå, når du har sat dig mere ind i reglerne

...
17.01 | 21:41
Artikler Sjællandske har modtaget 4
13.01 | 16:12
Skakvideoer har modtaget 12
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE