Næstved Skakklubs hjemmeside

Skakbilleder

Breaking news!

02-04-2018

02-04-2018

02-04-2018

02-04-2018

02-04-2018

02-04-2018

02-04-2018

02-04-2018

02-04-2018

Fanklubbens hjemmeside integreres i skakklubbens

Bestyrelsen har med store begrænsninger godkendt, at Fanklubbens hjemmeside integreres i skakklubbens. Dette for at spare penge, både for fanklubben som for skakklubben.

Fanklubbens formål

Hvad er Fanklubben for Næstved Skakklub?

Fanklubben er Næstved Skakklubs officielle fanklub, og som sådan er vores primære formål at arbejde for, at Næstved Skakklub får den bedst mulige opbakning, hvor de end spiller.

Dette arbejder vi for ved at arbejde på mange niveauer, hvor det synlige niveau primært udgøres af busture, og egne klublokaler. Vi forsøger således at arrangere busture til alle udekampe i divisionsturneringen og Hovedkredsturneringen og i pokalsammenhæng. Vi har etableret Næstved Tifo (spektakulær koreografi udført af fans på ”lægterne”) til at sikre, at den vokale og visuelle opbakning er i top under holdkampene, og vi søger efter egne klublokaler med åbent til alle hjemmekampe og meget, meget mere.

Vi har et ønske om at opbakningen til Næstved Skakklub skal falde inden rammerne af klubbens værdier. Fanklubben arbejder derfor også for at fankulturen som helhed i sit udtryk er politisk og religiøst neutral, og at fankulturen som helhed tager afstand fra alle former for vold og racisme.

Fanklubbens arbejder ud fra følgende værdier, som vi mener kendetegner en Næstvedfan, og som vi derfor arbejder for at udbrede til flest mulige:

Fællesskabet (samhørigheden) på tilskuerfaciliteterne og i dagligdagen har plads til alle, og rummer grupper og enkeltpersoner, der alle knyttes sammen af en fælles kærlighed til Næstved Skakklub.

Engagement (besættelse, fanatisme) udover det sædvanlige er kendetegnende for Næstved Skakklubs fans. Dette engagement vil – på den lange bane – gøre os til Danmarks største og bedste fanskare inden for skakmiljøet.

Passion (lidenskab, besættelse) er det brændstof der får os til at stå sammen om at give Næstved Skakklub den bedst mulige opbakning, ude og hjemme.

Loyalitet (trofasthed) vil komme til at præge fanklubben efter, at den nu er etableret som en officiel fanklub. Den har tidligere - som uofficiel klub - arbejdet siden i begyndelsen af 90erne.

Fanklubben har pligt til løbende at være kritisk over for skakklubbens ledelse, for at sikre, at klubben udvikles optimalt.

Præsidiets sammensætning

Præsidium = gruppe af (valgte) personer der har det overordnede ansvar for eller varetager den daglige ledelse af en institution, en organisation el.lign.

K.A. Olsen er f.d. 11.11.1924 og altså 88 år gammel, når dette skrives! Magen til entusiastisk skakspiller finder man ikke i hele EU! K.A. blev æresmedlem i 2006.
Han er uden at vide det President for Fanklubben.
Vicepresident er Flemming Preuss, 66 år, 50-års jubilæum i skakklubben i år. Æresmedlem i 2007. Det tredje æresmedlem, kåret i 2008, er Poul Skovsgaard, f.d. 18.10.1944, 68 år, og formand i klubbens guldalder i årene 1976-1980 og igen fra 1982-1989. Poul er uden at vide det på prøve som medlem af Præsidiet!

REGNSKAB OG PET

PET's virkemidler.

Vi aflægger ikke regnskab for nogen heller ikke for Erhvervsstyrelsen, men vi skal dog meget opmærksomme på PET-kommissionens beretning, bind 4, herunder:

1. PET i det internationale efterretningsarbejde
2. PET's kildeføring
3. PET's tekniske og andre virkemidler
4. PET's uformelle kontakter i skattevæsen, postgirokontor m.v.
5 Kommissionens overvejelser om PET's brug af penetranter, meddelere m.v.

Ansattes tavshedspligt i henhold til straffelovens regler.

Send hilsen

Ansvarshavende redaktør og webmaster er Flemming Preuss, Frøstjernevej 65, 4700 Næstved. Tlf. 30 11 64 50. Mailadr.: flpreuss@gmail.com

PRÆSIDIETS MØDER

Præsidiets forhandlinger er strengt fortrolige, og da vi ikke refererer fra lukkede møder, bliver du ikke meget klogere af at læse noget under dette menupunkt! Husk på, at vi fortrinsvis beskæftiger os med enkeltpersoners forhold, der mange gange omfatter følsomme oplysninger. Endvidere svælger vi i alt om skak og opdaterer dagligt med seneste rygter, gossip, skandaler, skaknyheder og skakvideoer.

Der arbejdes dog på den lange bane kraftigt for, at forhandlingerne bliver mere åbne, så der vil kunne gives oplysninger om mødernes indhold, og de beslutninger, der træffes.

fanklubbens start

Hvordan ser fanklubbens fortid egentlig ud?
Det startede med små tiltag, der blev større og større. 1. divisionsholdets spillede var mere end begejstrede for støtten, der gav større spillestyrke og opadgående ratingtal. Støtten bestod bl.a. i

rygklap i tide og utide
idoldyrkelse
overdreven ros til spillerne hver gang, der røg et helt eller halvt point ind på kontoen (til gengæld hån, buh-råb og mindst en måneds voksenmobning ved tab!)
hentning af kaffe og drikkevarer under partierne
fremstilling af merchandise: kuglepenne, slips med byvåbnet på, badges, T-shirts, caps, sweetshirts, plakater osv.
og det seneste, der forløbig har sat prikken over i'et: vægplakaten(se fotoet), der blev opsat ved fælllesafslutningen i divisionsturneringen 2012-13

FANKLUBBENS MEDLEMSLISTE

Medlemsliste pr. 4.6.2013

Poul Skovsgaard
1. K.A. Olsen, Danavej 24, 4700 Næstved - tlf. 55 72 34 03

2. Flemming Preuss, Frøstjernevej 65, 4700 Næstved - tlf. 30 11 64 50 - flpreuss@gmail.com

3. Poul Skovsgaard*, Kostræde 11, 4750 Lundby - tlf. 55 76 91 69 - skovsgaard@post5.tele.dk

4. John Zachariassen*, Fynsvej 7, 1.tv. 4700 Næstved - tlf. 40 76 66 10 - zach5512@hotmail.com

5. Thomas Christensen*, Nordre Farimagsvej 23, l 206, 4700 Næstved - tlf. 41 67 67 59 - flossen1@gmail.com

6. Michael Taankvist*, Sct. Jørgens Park,4700 Næstved - Tlf. 51 30 47 60 - cerotonin@sol.dk

7. Nils Linde Olsen*, Herlufshøj 6, 4700 Næstved - Tlf. 55 72 08 87 -

nilslindeolsen@gmail.com

FJERNELSE AF EN TRÆSTUB

Fjernelse af en træstub

Egern på træstub.
Træstubbe (træstød) fjernes lettest ved hjælp af en stubfræser, der kan lejes i byggemarked eller havecenter. Ellers må stubben graves fri og så enten fjernes eller undermineres og derefter tildækkes helt med jord. Vær opmærksom på, at der under alle omstændigheder vil opstå svampekolonier i jorden i forbindelse med at rødder og stub nedbrydes naturligt. Dette viser sig i form af paddehatte (svampenes frugtlegemer) på jordoverfladen. Disse svampe hverken skal eller kan bekæmpes.

Med venlig hilsen
Henrik Ahlmann
Økologisk Havebrugskonsulent

Nyeste kommentarer

27.02 | 11:20

Dit websted er meget nyttigt --------------------------------------- http://www.k...

26.05 | 05:42

"Lynskak" er en disciplin, der for det meste anvendes, når der skal spilles "...