Næstved Skakklubs hjemmeside

Historien

Tårnturnering

Den traditionsrige 15. mands skakturnering mellem Næstved- og Slagelse skakklubber, i Næstved kaldet Tårnturnering efter det første trofæ, der spillede om, i Slagelse kaldet Ur-match, fordi man i mange år siden har spillet om et skakur.

Pt. spilles der med 15 mands hold. Betænkningstiden er 2 timer. Forskelspointene fra den enkelte match summer op, og det hold, der først får 20 forskelspoint vinder omgangen, der kan stræke sig over mange år.

Per Arnt Rasmussen og Flemming Preuss har lavet en samlet fremstilling af denne match, hvor man også focuserer på historie og spillere, derfor bliver hele omtalen ganske stor, men også spændende og interessant.

De enkelte om råder fremgår af menupunkterne herunder.

Det er ikke Eiffeltårnet vi spiller om. Den oprindelige tårnpokal ses på billedet ovenfor.

Hele historien om Tårnturneringen!

Se hele historien om Tårnturneringen (PDF-fil) ved at klikke på dette link: Tårnturneringen.

Og et uddrag af partierne, klik på linket: Partier.


Man kan altid finde én af spille skak med!

Historien om

Tårnturneringen – Urmatchen

1908-2006!

2001

Foto: Flemming Preuss

- Den årlige match mellem skakklubberne i Næstved og Slagelse

- Historien om skakken og - ikke mindst - menneskene bag brikkerne.

I chefredaktørstolen: Per Arnt Rasmussen

Grafisk afdeling, Layot & Design: Flemming Preuss

I Hovedredaktionen endvidere især en tak til:

Jens Engelstoft, Ernst Sørensen, Søren Dyberg Larsen, Svend Dyberg Larsen ,Søren Grønnebech og Leif Jensen, som hver især har bidraget med omfattende informationer om klublivet i de 2 klubber.

En særlig tak til Jøern Larsson for inspirationen til projektet.

Denne produktion er udgivet afForlaget”Chess For Fun & indimellem Chess For Blood”.

Henvendelse til redaktørerne med indlæg, ros og en flaske rødvin er altid en mulighed:

Chefredaktøren Himself, Sjællandsredaktør, Layout & design

Per Arnt Rasmussen & Flemming Preuss

Bakkeskråningen 63 & Frøstjernevej 65

Næsby, 5270 Odense N. & 4700 Næstved

Send kommentarer/forbedringer til ovenstående eller på email til Persskak@nalnet.dk

Fra Virkelighedens Verden: En aften i Skakklubben!

Tegning af glaspusteren og multikunstneren Anders Arnkilde (oprindelig lavet til Unichess 1996 i Næstved).

Forord.

Hensigten med dette skrifthar været at bevare skakkulturen i Slagelse og Næstved for eftertiden, og at vise at skak kan føre til mange positive ting her i livet, bl.a. etableringen af venskaber og en masse sjov skak!

Chefredaktøren har haft et ben i hver lejr gennem tiden, har været med i begge klubber og synes godt om menneskene begge steder!

Den opmærksomme læser vil måske bemærke, at der såmænd skrives ganskepositivt om alle de mennesker der omtales,uagtet enkelte i deres færden i skakverden og livet i øvrigt skulle have formået at foretage sig ting og sager som deres mødre ikke ville have værdsat.

Hermed går læseren glip af en del spændende begivenheder! – men vi beklager, det er jo ikke nogen formiddagsavis det her (der tørrer op hvor andre tisser) - derimod er der formentlig nogle interessante menneskeportrætter og en del dårlige vitser undervejs.

Det må man så leve med.

Vil man vide noget om det moralske og spillemæssige niveau i klubberne, henvises de sensationssøgende læsere især til

v ”Flemmings Chess-News”

- som uden konkurrence er Danmarks -og formentlig hele Verdens -mest alsidige og underholdende skaktidsskrift i 1068 farver (udkommer som mangesidet pdf.-fil til de trofaste og aktive abonnenter, når Flemming har energi til det, foreløbig er der vist kommet 30 numre på et par år),

evt. de mere officielle og traditionelle klubblade som trofast udkommer med ujævne mellemrum, når de trofaste redaktører lykkes med at skaffe stof fra de modstræbende medlemmer :

v ”Næstved Skak-Nyt” (Næstveds klubblad redigeret af blæksprutten Flemming Preuss)

v ”Slag-skak” (Slagelses klubblad med alt-mulig-manden Søren Dyberg Larsen som drivkraft),

- som udover omtale af selve skakken i klubberne,bidrager til at bevare klubbernes kulturelle og intellektuelle højdepunkter for nutiden og eftertiden.

En hel del af spillerne i de 2 klubber har tidligere spillet i modstanderklubben , eller har venskabelige forbindelser hos rivalerne, og klubberne har generelt skiftedes til at være den skrappeste klub!

Nogen mennesker synes ligefrem at det er vigtigt at vinde i skak, og der knytter sig således en hel del sportslig prestige til det årlige opgør mellem klubberne.

Klubberne har året rundt et skakligt had/-kærlighedsforholdtil hinanden, hvor man både synes det er sjovt at tæske hinanden på brættet, men også at hygge sig sammen bagefter , og det kommer så især til udtryk når klubberne mødes i den årlige match.

Da der er så megen lærerig skakhistorie og så mange spændende mennesker - som nødvendigvis bør komme til læserens kendskab - breder skriftet sig med vilje langt ud over det , som læseren vedførste øjekast troede var meningen!

Da begge klubber nylig er fyldt 100 år vil omtalen af den megen festivitas være at finde under de pågældende år, 2003 og 2004.

Omfanget af biografier af enkeltpersoner er blevet så stort, at de er at finde efter den kronologiske gennemgang af matcherne.

Biografiske oplysninger fra før 1967 er anført efter den enkelte persons erhverv, kaldenavn eller efternavn.

Biografierne efter 1967 er pga tidernes skiften sorteret efter fornavn

Skakpartier af enhver art er brugt som krydderi undervejs.

Der laves en database med skakpartierne, til brug på computeren, med alle partier i Chessbase-format, som kan erhverves ved at sende en email til undertegnede eller Flemming Preuss.

Da undertegnede er bosat på Fyn, og ikke har så meget med klubberne at gøre mere, og dermed ikke får flere partier i hænde fra Tårnturneringerne, må det være tiden at få udgivet værket nu, mens jeg stadig kender dem jeg skriver om!

Især Næstved er efter årtusindskiftet udsat for en voldsom tilgang af skrappe spillere fra Københavnsområdet, som har fået øjnene op for den gode skak der spilles i Næstved, og som de gerne vil lære af, og de venlige indfødte skakspillere, der beredvilligt giver plads på holdene til disse troldmandens lærlinge…..

For den voldsomme indvandring kan da ikke skyldes, at husene i Provinsen er lidt billigere at sidde i, end dem i hovedstaden?

Nej, det må være pga.den gode skak , den billige rødvin fra Netto, og det gode kammeratskab i klubben ...

Dette skrift havde ikke været muligt uden en uvurderlig hjælp fra en række skakglade mennesker som har haft med projektet at gøre, langt flere end der står på forsiden!

Som Dronning Margrethe siger: ”Af hjertet tak!

Se endvidere ”Kilder” på side 3, hvor alle der har bidraget forhåbentlig nævnes.

De mennesker der har lagt det absolut største arbejde i at bidrage til værket, må finde sig i at være blevet udnævnt til redaktion.

I 2005 fik nogle flittige mennesker inden for Dansk Skak Unionkatalogiseret alle medlemmerne via DSU´s hjemmeside, så det umiddelbart er let at finde oplysninger om folks rating og klubtilhørsforhold, og det er alle tiders, for det har gjort det nemmere at ajourføre oplysningerne.

Undertegnede har personligt haft mange tusinde timers fornøjelse af at beskæftige sig med at fremstille dette værk og selvom det ikke er komplet med oplysninger, og nu kan forbedres, er det forhåbentlig underholdende læsning!

Dette må endelig betragtes som Pers ”Ufuldendte” Skaksymfoni , der kan tilføjes meget mere, specielt i biografierne!

- Du kære læser , er velkommen til at bidrage med alt det der mangler - yderligere oplysninger og gerne partier!

Så har du noget at bidrage med til næste oplag ? -så send det straks til redaktør Per Arnt Rasmussen eller kommunikationschef Flemming Preuss!

Odense d.13/10 2006

Per Arnt Rasmussen

Kildemateriale:

Resultaterne for Tårnturneringen i perioden 1908-1995 er samlet ud fra 2 artikler i Næstved Skakklubs medlemsblad ”Skaknyt” (nr.5 1994, side 6-8 og nr.3, maj 1995, side 26.

Hertil kommer uddrag fra ”Slagelse Skakklubs historie” udgivet i 1974 ved Slagelse Skakklubs 75 års jubilæum, og forfattet af A.V. Jørgensen.

Uddragene er venligst fremskaffet af SørenGrønnebech og Svend Dyberg Larsen.

Listen over matcher til og med 1997 er samlet og revideret af Jøern Larsson, Næstved Skakklub, og udvidet pga. kildeoplysninger fra ovenstående bog.

I april 1968 startede en skakspalte i Næstved Tidende der hed

” de tossede løbere”ved Flemming Preuss & Kai Steen Nielsen, senere overtoges den af Tommy Dunk, men gik ind igen i 1978 hvor Næstved Tidende opsagde aftalen.

Ernst Sørensen , Slagelse Skakklub, har bl.a. bidraget med kildeoplysninger i skakspalten i Sjællands Tidende(Næstved Tidende) og gennemgået de sidste 30 års skakspalter for at hjælpe undertegnede med at finde egnet materiale!

Fra 1997-2006 er listen revideret af Per Arnt Rasmussen, tidl. Næstved Skakklub & Slagelse Skakklub m.fl. (nu Skakklubben FREM, Odense).

Mht. fremskaffelse af adresser på nuværende/tidligere medlemmer af de 2 klubber har Dansk Skak Unions ratingfører Leif Jensen i Benløse været en uvurderlig hjælp.

En særlig tak til Flemming Preuss for fremskaffelse af over 40 års resultater fra klubbens turneringer (primært mesterklassen)!

Mht.mundtlige overleveringer og fremskaffelse af biografiske oplysninger om enkeltpersoner skal her især lyde en tak til Flemming Preuss, Jens Engelstoft, Ernst Leisman Sørensen, og Svend DybergLarsen uden hvis hjælp det ikke var blevet så spændende og levende at læse om de mange mennesker de har kendt gennem tiden!

Mht.personlige oplysninger/erindringer vil jeg ligeledes takke yderligere en del mennesker fordi de har gjort sig den ulejlighed at besvare mine henvendelser med oplysninger og skakpartier; Søren Dyberg Larsen, Peter Friis, John Heidelbach, Mads Smith Hansen,Morten Jørgensen, Henrik Dinesen, Leif Hansen, John Balle, Børge Hansen, Michael Taankvist.

Også en tak til de skakvenner der har været så venlige at reagere, selvom de ikke synes de har kunne bidrage med noget!

Mht.materialet om Poul Hage skal her især lyde en tak til Poul Skovsgaard , som ved flere lejligheder havde skrevet om Hage, og Per Rasmussen (Rønne) som har givet tilladelse til at anvende materiale fra Rønne Skakforenings Jubilæumsbog ( den hedder rigtigt ”Lektor og barbér, Doktor og slagter, Konge og bonde” – Rønne Skakforening i 100 år 1901-2001, forlaget Chessprint, og kan lånes på biblioteket).

Også forskellige artikler om Poul Hage i forbindelse med hans 70års fødselsdag har været anvendt, med bl..a. Poul Skovsgaard,Anders Binderup og Stormester Bent Larsen som forfattere.

Endvidere tak til Erik Bremer, Blindes Skakklub, for hans store arbejde med at lave ”87 skakpartier”, hvorfra der er medtaget nogle oplysninger om Åge Hansen.

Fotos

Tak til Steen Højmark,Jens Engelstoft, Aage Hansen ,Søren Bech Hansen og Flemming Preuss for fremskaffelse af fotos gennem tiden!

Steen Højmarks skakfotos fra Næstved Open 1988 kan i øvrigt ses på hans anbefalelsesværdige hjemmeside med de mange flotte roser!

Mht.Shirov-arrangementet i 2004 er der taget en række professionelle (!) fotos ved fotograf Bent Nielsen i Appenæs, som har samlet og udgivet en cd i 3 eksemplarer med fotos fra dette historiske arrangement!

Tak til Bent for hjælpen/cd-en, billederne er medtaget i et desværre alt for lille omfang!

-------------------------------------------------------------------------------

Opdateret d. 4.3.2007

Den utrættelige Per Arnt Rasmussen, der har lagt hele sit hjerte i historien om Tårnturneringen. Per var formand for klubben i årene 1996-98, inden han flyttede til Odense.

Tårnmatch 2013

Tårnmatchen 2013 blev alt andet end "normal" da det igen kneb Slagelse, at stille med fuldt hold. Historien er, at Slagelse meldte ankomst af 12 mand, og stillede så kun med 9.
Vi var 3, som havde "trukket os, da der jo kun var behov for 12, men da realiteterne gik op for os, så skiftede Kaj, Bo og Bjarne simpelthen side, og stillede op for Slagelse, så alle på den måde fik en god aften.
At det skulle ende med en Slagelsesejr, for først gang i umindelige tider var ikke meningen, men det giver måske håb om genrejsning af motivationen i Slagelse til, at gentage successen til næste år

Slagelse vandt 6½ - 5½

De individuelle resultater fra årets match kan ses her: 
KIK

Tårnturneringen 2012

Tårnturneringen 2012 blev spillet i Slagelse mandag den 2. april 2012.

Klubberne stillede begge med 11 spillere.

Næstved vandt en "tårn"høj matchsejr på 7½-3½.

Se de individuelle resultater
her.

Nyeste kommentarer

27.02 | 11:20

Dit websted er meget nyttigt --------------------------------------- http://www.k...

26.05 | 05:42

"Lynskak" er en disciplin, der for det meste anvendes, når der skal spilles "...